Till salu

Om oss

AFAB AB grundades 1991 av Arne Nilsson och idag idag mer än 15 års relationer med företag i Tyskland och Kina. Genom dessa tillgodoser vi behov som vi identifierat på den svenska marknaden.

  • Tillsammans med Sammies Reinigung Service (en av de största franchiseföretagen inom kärltvätt) har vi utvecklat en ny serie kärltvättlastbilar för de Tyska och Skandinaviska marknaderna.
    Ett antal bilar går nu i daglig drift i Tyskland och snart i Sverige och flera under byggnation. Större bilar som även tvättar containrar kommer under 2021/2022. Därefter bilar med specialfunktioner, såsom mellanlagring.
  • Importerar och säljer elbilar, tillverkade av vår affärspartner i Kina.
  • Samarbete med kinesisk glasögonfabrik för att tillgodose den svenska marknaden med skyddsutrustning bl.a. olika typer av skyddsvisir.
  • 15 års relation med VD för ett kinesiskt företag som agerar som skeppningsagent vid import-export.

Efterfrågan på personlig skyddsutrustning exploderade, i stort sett samtidigt över hela världen, i samband med att Coronapandemin (civid-19) slog till med början i december 2019. Europa och Sverige drabbades fullt ut i februari/mars 2020.

Det blev snabbt ett stort behov av skyddsutrustning. Ett fåtal länder hade krislager men de allra flesta länders lager tog snabbt slut. Vad göra? Efter fem års arbete i Kina har många personliga kontakter byggts upp. Dessa kontakter visar sig fungera och vara mycket värdefulla, även i kristider.

Kina är et mycket stort land med andra affärsseder och ibland affärsmoral. Genom att låta de gamla pålitliga kontakterna besöka tillverkare säkerställer man rätt kvalité hos tillverkaren samtidigt som man inger förtroende och visar seriositet. (Efter evaluering har har vi avråtts från vidare kontakter med ett antal bolag).

Genom besök kan förvissa om att produktionen följer de etiska riktlinjer som vi ställer samt att våra inköp följer FNs föreskrifter om hållbar utveckling och hållbarhet. FN delar in dessa i tre olika dimensioner:

  • Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  • Miljömässig hållbarhet, som innebär att produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga.
  • Ekonomisk hållbarhet, som avser en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

 

Genom besöken kan vi samtidigt förvissa oss att leverantören agerar seriöst mot oss som motpart samt att de har möjlighet och intresse av att uppfylla sina åtaganden. Samtidigt inger vi som svenskt företag stor respekt hos vår motpart (uppfyller de inte sina åtaganden så är det inte ett företag i Sverige de får som motpart utan ett kinesiskt företag med alla nödvändiga kunskaper).

Företagen vi jobbar mot är normalt kända ev våra representanter eller någon av deras affärsförbindelser. Vi kontrollerar alltid företagens bakgrund med hjälp av företagsregister (ägarbild, antal verksamhetsår samt om företaget äger fast egendom eller har skattefordringar).

Efter en inledande skrivbordsvärdering sker besök (Mr Wu) hos företagen i syfte att bedöma dess seriositet och produktkvalitet. Vi har på detta sätt lyckats knyta till oss ett fåtal men seriösa leverantörer. Dessa leverantörer håller hög klass och har stor kunskap inom sitt område. Som exempel kan nämnas att en producent är en känd glasögonfabrik som förutom normala glasögon tillverkar skyddsglasögon (googles) samt ansiktsvisir av högsta klass. Ett annat företag räknas som ett av Kinas 10 främsta leverantörer av skyddsprodukter.

Vi har även tvår stora kinesiska statliga företag som kan agera som mellanhand mot mycket stora producenter som kräver mycket stora köpåtaganden. Utan mellanhand skulle vi inte kunna komma in hos dessa producenter vars volymer är anpassade för statliga inköpskanaler. Minimikvantiteten motsvarar ofta 5-10 containrar/produkt. Genom kontakter kan vi dela leveranser och tillgodose våra kunder med rimliga volymer.

Under pandemin har bristen på fraktutrymme från Kina till Europa ställt stora krav på den skeppningsansvarige. Vare sig det är en skrymmande lastpall eller en container gäller det att snabbt hitta tillgängliga alternativ och värdera alla transportföretag så att vi så snabbt som möjligt kan tillgodose vår kunds krav.

Vår egna samordnare, fixare och logistikansvarige (Mr Damon Du) samordnar alla transporter från tillverkare till slutkund. Han har mer än 30 års erfarenhet av import/export mellan Kina och övriga världen. Vi har en personlig relation sedan 2008. I hans service ingår både betalningsförmedling och frakter. Han har full koll på flyg och båtfrakter och har alla nödvändiga kontakter.  Utan språkförbistring identifierar vi på så sätt rätt fraktsätt och skeppningshamn/flygfraktterminal samt vilka landtransporter som krävs (beroende på volym eller krav på snabbhet), . Vilka incoterms ska gälla och hur och var sker förtullning?

VD, Arne Nilsson har en finansbakgrund som handlare och handelschef (Valuta & Penningmarknad samt finansiell handel med el, elcertifikat och utsläppsrätter) inom S-E-Banken, Birka Energi AB, Fortum Power & Heat OY Hamburg och Fortum Markets AB. har dessutom under fem år arbetat och besökt stadsförvaltningar och företag i tjugotalet kinesiska städer. Vi har ordnat företagsbesök och rundresor i Europa för kinesiska företag.  Flera kinesiska kontakter har behållits och är numer ytterst värdefulla genom att de öppnar många dörrar, bl.a mot statliga företag, varav några är bland världens största inom sin bransch. Genom dessa kan vi hjälpa svenska företag och organisationer med att finansiera och verkställa olika projekt samt inköp inom segmenten sport- och skyddsprodukter.