Hästtransport

Lastregler

Eftersom de flesta hästlastbilar inte har lastkapacitet att frakta två hästar med utrustning görs regelbundet kontroller av lastvikt på de Svenska vägarna. Trafikpolisen har till uppgift att kontrollera detta och vägningar sker på både fasta och mobila vågar. Mobila vågar används till alla typer av fordon på lämpliga platser, exempelvis p-platser.

Vid vägning kontrolleras fordonets bruttovikt, det vill säga vikten som fordonet har för stunden inräknat last och passagerare. All vikt över 3 500 kg räknas som överlast. Inga rabatter lämnas på överlast. Överlasten beräknas i procent av maxlasten enligt registreringsbevis.

Färden får ej fortsätta om 10 % av maxlasten överskrids. Det är förarens ansvar att på plats ordna omlastning så att totalvikten ej överskrids. Skulle färden fortsätta trots detta har föraren överträtt ett myndighetsbud vilket är en mycket allvarlig förseelse.

Exempel: Hästlastbil med 3500 kg totalvikt för B-körkort, som enligt registreringsbevis har en max.last på 850 kg. Två normalstora hästar, utrustning till hästen samt en passagerare väger ca 1 150 kg. Verklig last enligt våg minus max.last enligt registreringsbevis ger en överlast på 300 kg. Överlast delat med max.last enligt registreringsbevis ger en överlast på 35%. Bötesbeloppet för detta fordon blir 3 000 kr samt en rapport till Transportstyrelsens enhet för körkort.

Ovan exempel förutsätter att lastvikten i registreringsbeviset är korrekt. Tyvärr är lastvikten ofta betydligt lägre än den utsatta då bilen kan ha registreringsbesiktigats utan hästinredning och gummimatta mm. För att vara säker kan man låta kontrollväga sin hästlastbil, detta kan bl.a. göras på Bilprovningen.

Böter för överlast beräknas enligt följande:

1-10% 1 500 kr

11-20% 2 000 kr

21-30% 2 500 kr

31-40% 3 000 kr

41-50% 4 000 kr

Över 50% Rapport till åklagare och prövning i domstol

Vid överlast över 50% kan även begreppet vårdslöshet i trafik påföras om lasten påverkar fordonets egenskaper för manövrering utöver påföljd för överlast . Alla trafikförseelser rapporteras till Transportstyrelsen som är körkortsmyndighet.

Källa: Trafikpolisen

Tomt just nu, kika förbi vid ett senare tillfälle.

Lastregler

Eftersom de flesta hästlastbilar inte har lastkapacitet att frakta två hästar med utrustning görs regelbundet kontroller av lastvikt på de Svenska vägarna. Trafikpolisen har till uppgift att kontrollera detta och vägningar sker på både fasta och mobila vågar. Mobila vågar används till alla typer av fordon på lämpliga platser, exempelvis p-platser.

Vid vägning kontrolleras fordonets bruttovikt, det vill säga vikten som fordonet har för stunden inräknat last och passagerare. All vikt över 3 500 kg räknas som överlast. Inga rabatter lämnas på överlast. Överlasten beräknas i procent av maxlasten enligt registreringsbevis.

Färden får ej fortsätta om 10 % av maxlasten överskrids. Det är förarens ansvar att på plats ordna omlastning så att totalvikten ej överskrids. Skulle färden fortsätta trots detta har föraren överträtt ett myndighetsbud vilket är en mycket allvarlig förseelse.

Exempel: Hästlastbil med 3500 kg totalvikt för B-körkort, som enligt registreringsbevis har en max.last på 850 kg. Två normalstora hästar, utrustning till hästen samt en passagerare väger ca 1 150 kg. Verklig last enligt våg minus max.last enligt registreringsbevis ger en överlast på 300 kg. Överlast delat med max.last enligt registreringsbevis ger en överlast på 35%. Bötesbeloppet för detta fordon blir 3 000 kr samt en rapport till Transportstyrelsens enhet för körkort.

Ovan exempel förutsätter att lastvikten i registreringsbeviset är korrekt. Tyvärr är lastvikten ofta betydligt lägre än den utsatta då bilen kan ha registreringsbesiktigats utan hästinredning och gummimatta mm. För att vara säker kan man låta kontrollväga sin hästlastbil, detta kan bl.a. göras på Bilprovningen.

Böter för överlast beräknas enligt följande:

1-10% 1 500 kr

11-20% 2 000 kr

21-30% 2 500 kr

31-40% 3 000 kr

41-50% 4 000 kr

Över 50% Rapport till åklagare och prövning i domstol

Vid överlast över 50% kan även begreppet vårdslöshet i trafik påföras om lasten påverkar fordonets egenskaper för manövrering utöver påföljd för överlast . Alla trafikförseelser rapporteras till Transportstyrelsen som är körkortsmyndighet.

Källa: Trafikpolisen

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta.