Om oss

Arne Nilsson

VD, Arne Nilsson har en finansbakgrund inom valuta och elmarknaden som bl.a  handelschef på Wermlandsbanken,  S-E-Banken, Birka Energi AB, Fortum Power & Heat OY Hamburg och Fortum Markets AB.. Under fem år i början av 2000 talet hade Arne bostad i Chaoyang, Peking och  jobbade framförallt med kinesiska energiprojekt inom vindkraft och bioenergi. Ett 20 tal städers förvaltningar och företag besöktes under denna tid, Åren i Kina har gett ett antal mycket goda vänner och rad kontaktvägar till kinesiska företag, däribland flera mycket stora statliga företag. 

Som en fortsättning på äventyret i Kina har Arne har anordnat och bjudit in vänner till  ”Summercamp” och anordnat rundresor för kinesiska företagare och dess familjer i Skandinavien och Europa. Även på senare år har dessa kontakter visat sig vara mycket värdefulla. och öppnat många dörrar till den kinesiska marknaden, Kontakter har skapats med företag räknas bland världens största inom sin bransch. Via kontakter kan vi hjälpa svenska företag och organisationer med inköp av div produkter samt konstruktion och  finansiering av större energi- och byggprojekt.

Om oss

AFAB AB grundades 1991 av Arne Nilsson och har mer än 15 års relationer med företag i Tyskland och Kina. Härigenom  kan vi tillgodose  varierande behov på den svenska marknaden.

  • Tillsammans med Sammies Reinigung Service (en av de största franchiseföretagen inom kärltvätt) har vi utvecklat en ny serie kärltvättlastbilar för de Tyska och Skandinaviska marknaderna. Relationen med ägaren och VD´n Peter Sampson sträcker sig drygt 10 år tillbaka i tid.
    Ett antal nyproducerade bilar går nu i daglig drift i Tyskland och flera under byggnation. Större bilar som även tvättar containrar kommer under 2021/2022. Därefter bilar anpassade för den svenska marknaden med specialfunktioner, såsom mellanlagring.
  • Import av golfbilar och mindre elektriska arbetsfordon, via Mr Luther Lu. Ägare till produktionsanläggningar i Shanghai och Suzhou med totalt  70 anställda och en årlig produktion av 22 000 fordon. Huvudmarknad är Nord Amerika där Luther även jobbat med amerikanska golfbilar under 7 år.
  • Samarbete med kinesisk glasögonfabrik för att tillgodose den svenska marknaden med skyddsutrustning bl.a. olika typer av skyddsvisir.
  • 15 års relation med VD för ett kinesiskt företag som agerar som skeppningsagent vid import-export.

Efterfrågan på personlig skyddsutrustning exploderade, i stort sett samtidigt över hela världen, i samband med att Covid-19 pandemin slog till med början i december 2019. Europa och Sverige drabbades fullt ut i februari/mars 2020.

Det blev snabbt ett stort behov av skyddsutrustning. Ett fåtal länder hade krislager men de allra flesta länders lager tog snabbt slut. Efter fem års arbete i Kina hade många personliga kontakter byggts upp. Via dessa kontakter kunde vi snabbt agera och hjälpa.

Kina är ett mycket stort land med andra affärsseder och ibland affärsmoral. Genom att låta de gamla pålitliga kontakterna besöka tillverkare säkerställer vi att tillverkningen håller högsta kvalité samtidigt som det inger förtroende och respekt. (Denna grundliga kontroll av motparter har visat sig mycket värdefull och vi har också avböjt samarbete med flera bolag).

Genom besök kan vi förvissa om att produktionen följer de etiska riktlinjer som vi ställer samt att våra inköp följer FN´s föreskrifter om hållbar utveckling och hållbarhet. FN delar in dessa i tre olika dimensioner:

  • Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  • Miljömässig hållbarhet, som innebär att produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med ekosystemens bärförmåga.
  • Ekonomisk hållbarhet, som avser en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Genom grundlig kontroll av motparter i olika myndigheters register, kontrollerar vi ägarbild, aktiekapital, skatteskulder och regelefterlevnaden mot kinesiska myndigheter. Genom detta har vi gjort vad vi kan för att förvissa oss om att leverantören agerar seriöst och att de har möjlighet av att uppfylla sina åtaganden. Samtidigt inger vi som svenskt företag stor respekt hos vår motpart (uppfyller de inte sina åtaganden så är det inte ett företag i Sverige de får som motpart utan ett kinesiskt företag med alla nödvändiga kunskaper).

Efter en inledande skrivbordsvärdering sker besök (Mr Wu) hos företagen. Mr Wu träffar VD eller platschef samt kontrollerar intressanta produkters kvalité. Vi har på detta sätt lyckats knyta till oss ett fåtal men seriösa leverantörer. Dessa leverantörer håller hög klass och har stor kunskap inom sitt område. Som exempel kan nämnas att en producent är en känd glasögonfabrik som förutom normala glasögon tillverkar skyddsglasögon (googles) samt ansiktsvisir av högsta klass. Ett annat företag räknas som ett av Kinas 10 främsta leverantörer av skyddsprodukter.

Vi har även två stora kinesiska statliga företag som kan agera som mellanhand mot mycket stora producenter som kräver mycket stora köpåtaganden. Utan mellanhand skulle vi inte kunna komma in hos dessa producenter vars volymer är anpassade för statliga inköpskanaler. Minimikvantiteten motsvarar ofta 5-10 containrar/produkt. Genom kontakter kan vi dela leveranser och tillgodose våra kunder med rimliga volymer.

Under pandemin har bristen på fraktutrymme från Kina till Europa ställt stora krav på den skeppningsansvarige. Vare sig det är en skrymmande lastpall eller en container gäller det att snabbt hitta tillgängliga alternativ så att vi så snabbt som möjligt kan tillgodose vår kunds krav.

Mr Luther Lu är ägare och VD för en av de ledande producenterna (22 000 kvm fabriksyta) av golfbilar och andra elfordon (Motorredskap klass II) för olika ändamål  i Kina. Fabriker finns i Shanghai och Suzhou. Vi har haft kontakt sedan vårt första möte i Peking 2009.

Vår egen samordnare och logistikansvarige (Mr Damon Du) samordnar alla transporter från tillverkare till slutkund. Han har mer än 30 års erfarenhet av import/export mellan Kina och övriga världen. Damon är själv företagare och grossist i kläd- och textilbranschen. Vår relation började redan 2008. I  servicen ingår både betalningsförmedling och frakter. Damon har stor kompetens och kontaktnät vad gäller alla typer av frakter. 

Vad gäller försäljning av skyddsprodukter på svenska marknaden samarbetar vi med Annica Tollén, Annica Tolléns Företagsservice AB

Finansiering: Wasakredit
Försäkring: Folksam
Bankförbindelse: S-E-Banken och Danske Bank

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta.