Kärltvätt 30 – 240 liter

197,620.00 kr

EUR 197 620,-.
Utleverans och handhavandeutbildning hos tillverkare Tyskland

Kärltvätt för kärl upp till 240 liter,

Nyutvecklad kärltvätt BWA-1/30/240 M monterad på MAN TGL 8.190, 4×2 BL CH,
Avgasnorm: Euro 6d

Levereras fritt Borken.

Pris EUR 197.620,- + ev extra enl prislista.

Betalningsvillkor:
40% vid avtalsingång
30% vid leverans av MAN chassi ca 8 veckor efter avtal
30% vid/före hämtning

Garanti:
12 månader  eller maximalt 60 000 tvättar eller 1 700 arbetstimmar (det som inträffar först)

Info:
En handfull antal bilar körs idag i operativ drift i Tyskland.
Under senare del av 2021 kommer Kärltvätten även att anpassas för att klara även containertvätt alternativt samtidig tvätt av två mindre kärl. Därefter kommer tvätten att utrustas med funktion för mellanlagring.

Se ”Mer information” nedan för beskrivning av MAN och tvättens funktion.

 

 

 

Här en video av föregångaren. Principen är lika:

 

 

Systemet rengör snabbt och effektivt separata och tomma sopkärl mellan 30 till 240 liter.
Tvätt sker i helt slutet system med ett kärl per tvättcykel. Kärlen rengörs både ut-och invändigt.
Tvättcykeln startas med att ett kärl hängs/låses fast på baktill och som sedan automatiskt transporteras in i tvättkammaren.
I tvättkammaren sker tvättning under högt vattentryck, helt utan rengöringsmedel, i en temperatur av minst 65C.
Tvättningen sker i helt slutet system utan manuell hantering.
(Tvättning med borstar har tillverkaren uteslutit då det på den tyska marknaden inte accepterar att ohyra, sot, oljerester mm som med borstar kan spridas till andra kärl.)
Före tvättning har varmvattnet, i den separata vattentanken, värmts upp till 65-70C. Detta görs med hjälp av eldningsolja eller diesel.

Mot pristillägg kan tanken och delar av tvättkabinen tilläggsisoleras.
Invändig och utvändig tvätt utförs i en och samma tvättcykel och med hjälp av ett antal roterande specialmunstycken.
Anpassad tvätt sker med under olika tryck via specialmunstycken drivna av dubbla centrifugalpumpar.

Tvättkammare och tank är uppbyggda på profiler av rostfritt stål med väggar av 2,5 mm VA plåt. Dessa kan mot tillägg värme- och ljudisoleras.
Tvättens bottensektioner är tillverkad i rostfritt stål. Radiatorer, rör och munstycken är av rostfritt stål.
Tvätten är byggd av standarddelar som pumpar, munstycken, ventiler etc. är går att hitta hos välsorterade lokala handlare.

Tvätt sker enligt följande:

  • Steg 1. Kärlet rengörs invändigt med hjälp av specialmunstycken med efterföljande sköljning.
  • Steg 2 Kärlets samtliga utvändiga ytor rengörs med hjälp av fasta munstycken.

Kombinationen av optimalt placerade munstycken och att kärlet flyttas fram/bak under tvättcykeln säkerställer att vattenstrålarna når alla ytor och ger en optimal rening.

Munstycken är geometriskt optimalt anpassade för bästa möjliga tvätt av kärlets alla ytor. Detta förstärks av att kärlet dras fram/tillbaka under tvättprocessen.

Smuts-/lakvattnet samlas upp, renas och rinner tillbaka till vattenbehållare.
Reningsprocessen sker via grov och finfiltrering där partiklar upp till 0,35 filtreras bort.

Extern anslutning med Storz koppling möjliggör problemfri påfyllning/avtappning av behållaren.

Hela konstruktionen är beprövad och lackeras utvändigt i valfri färg. Basfärg är vit.

Anläggningen inkluderar en elektrisk styrpanel i RAL för inmatning av div. variabler med SOS Simatic S7-300.
Härigenom styrning och låses de olika processerna enligt önskemål. Via en display väljs driftlägen och inställning av bör-värden. Systemet är menystyrt via pekpanelen TP 177A.

Via panelen väljer man tvätttider, vattentemperatur, tidur med inkopplingstid för brännare mm. I klartext visar panelen också ev störningar i processen, ex täta/fulla filter eller för låg vattentemperatur.

Systemet handhas med tvåhandskontroller i enlighet med kraven på arbetssäkerhet. Panelen skyddas via en skyddshuv som kan låsas vid behov.

Det finns möjlighet att förinställa tre olika tvättprogram som kan välja i förhållande till hur smutsiga kärlen som skall tvättas är.
De valda tiderna kan lätt omprogrammeras av behörig personal. Programmen väljs via stora knappar på panelen.

Inbyggd högtryckstvätt kan köras samtidigt med tvätt

Hela tvätten har tillverkats med senaste teknik och alla säkerhet- och miljökrav följer EU´s riktlinjer.
EU´s maskindirektiv2006/42 / EG går att läsa här:
https://www.arosip.com/uploaded_files/maskiner-maskindirektivet-vagledning.pdf

samt kraven i Miljötillsyns förordningen, 15 juli 2013

https://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/BJNR251410013.html

Vi friskriver oss allt ansvar för ev felskrivning eller uppdateringar som kan ha skett utan vår kännedom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Arne Nilsson
Mobil: 0703 93 36 00
Email: info@afab.org
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta.