Till salu

Stora bilder

Nyutvecklad kärltvätt -20
Tvättar kärlen samtidigt in-och utvändigt i 70C vatten
OBS! Mellanlagringsfunktion utvecklas senare

En uppgraderad version av kärltvätt som utnyttjar det bästa ev de tekniker och erfarenheter från tre generationers mobila tvättlösningar.
All tvätt sker helt automatiskt av både in och utsida av kärl av storlek 90-1.100 liter.

 

Bilder inom kort.

OBS. Fn säljs bilen utan mellanlagring men utveckling sker.

Bilen är utrustad med högtrycksmunstycke som standard.
Valbart kan bilen utrustas med vattensug.

Chassialternativ väljs av kund, ex:

  • Volvo FL
  • MAN TGL 8.180
  • alternativt kan även andra fabrikat levereras

De första bilarna byggs med MAN som bas. Senare om kund önskar kan bilen levereras med Volvo FL.

Per Q4/2020 har 25 bilar byggts med samma koncept.

Tvätt kan ske av kärl upp till 360 liter.
Senare kommer även containrar (även stålcontainrar) att kunna tvättas.

Utvändigt höjd 3400 mm (skall klara de flesta passager med broar)

Tvättkammare: 2100 mm x 1900 mm x 2500 mm (LxBxH)
Vattentank: 1785 mm x 1900 mm x 1250 mm (LxBxH); Volym 1,200 liter
Prestanda högtryckspump: 65 kW / 260 bar / 128 l / min.

En unik reningsprocess gör att det möjligt att använda cirkulerat och mycket rent vatten.
Partiklar har sorterats ut i tre olika filtersystem, varav det sista är ett sandfilter. Vattenfiltret har en täthet av 150 mikron.
Större partiklar avskiljs och samlas upp i en separat avfallsbehållare.

Kärlen tvättas samtidigt både in- och utvändigt under högt tryck 60-100 bar.
Invändigt sker tvätt med roterande tvätthuvuden av typ Bolondi. Utvändig rening av kärl och lock sker med normala tvättmunstycken.

Vattentemperaturen är normalt minst 70 grader och vattnet värms upp med gasvärmare.
Drivning av pumpar, intern reningsanläggning, gate mm sker med hydraulik och pneumatik

  • Manöverpanel för val av tvättprogram.
  • Tvättprogram anpassas till grad av nedsmutsning.
  • Tre programlängder kan förprogrammeras.
  • Tre valbara tvättprogram (30-90 sek.)
  • Tvättkapacitet: 2 kärl (60-240 l) eller en behållare (upp till 1100 liter) kan tvättas i varje tvättcykel

Genom att kärlen tvättas i minst 70C varmt vatten samt att de i tvättprocessens slutskede hänger upp och ner gör att de torkar snabbt i normala temperaturer.
Vid temperaturer runt 0C eller vid minusgrader är avdunstningen inte lika effektiv.

Tvättningen sker i helt slutet system utan kemikalier och för kärl upp till 1 100 liter helt utan manuell hantering. Tvättning med borstar har tillverkaren uteslutit då det på den tyska marknaden inte accepterar att ohyra, sot, oljerester mm sprids till andra kärl.

Eftersom tvättbilen kan utrustas med högtryckstvätt kan man utföra även andra typer av jobb, såsom tvätt av soprum eller fasadtvätt.

Chassilängd normalt 3,90 men längre kan krävas om ex mellanlagringsfunktion kan behövas.

 

 

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.